Algemene beschrijving van ons project

 

Het project van de vzw Woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee (WZC) wil aan de bewoners een warme, kwaliteitsvolle woon- en zorgomgeving aanbieden. Dit in een moderne en eigentijdse nieuwbouw, ingebed in de historische en actieve site van het Heilig Hartinstituut te Heverlee.


Anders dan in vele andere projecten wordt een bewuste keuze gemaakt voor continuïteit in de zorg. Vandaar dat in de voorbouw 27 assistentiewoningen (AW) worden opgetrokken, met de mogelijkheid van zelfstandig wonen. Wel is er architecturaal een directe toegang tot de andere vleugels die 96 woongelegenheden voor ouderenzorg huisvesten.

 

Het concept van het WZC is zodanig dat een continuüm aan zorg kan aangeboden worden in éénzelfde gebouw. Zo zijn er allerhande tussenvormen mogelijk tussen zelfstandig wonen in een assistentiewoning (appartement) en ook in een comfortabele kamer in het gedeelte van het conventioneel ‘rusthuis’ vanaf het moment dat zelfstandig wonen in een verre toekomst niet meer mogelijk zou zijn. En afhankelijk van de individuele noden en wensen van de bewoners kan men bijvoorbeeld beroep doen op oproepdiensten, maaltijden, huishoudelijke hulp, gemeenschappelijke activiteiten. Uiteraard worden met een ‘Hart voor zorg’ ook de diverse gezondheidsdiensten uitgeoefend: verpleging, ziekenoppas, geneeskundige hulp, farmaceutische faciliteiten…

 

Uniek is ook de locatie. Het WZC heeft doelbewust gekozen voor een vestiging op een groene Campus vol jeugdige activiteit. Onderwijs en opleiding dekken het hele gamma van kleuteronderwijs tot en met de opleiding tot bachelor. Daarnaast vindt men er ook een kinderdagverblijf en een boerderij. Het WZC is gebouwd schuin tegenover de hoofdingang via de Naamsesteenweg, op wandelafstand van een bushalte. Het treinstation van Heverlee ligt op 300 meter van het WZC. De afstand tot het centrum van de stad is ongeveer 2,5km.

 

Een andere eigenheid van het project ligt hierin dat naast vriendelijke en professionele zorgverlening er expliciet ‘ruimte’ wordt voorzien, zowel letterlijk als figuurlijk, voor religie en zingeving. Een gebedsruimte is voorzien voor liturgische vieringen en voor persoonlijke en gemeenschappelijke gebedsmomenten.

De nieuwbouw met in totaal 96 woongelegenheden en 27 assistentiewoningen wordt gerealiseerd in 2 fasen.

Fase 1 van de nieuwbouw is reeds afgewerkt.  Deze eerste drie nieuwe vleugels bevatten 72 woongelegenheden (kamers) en zijn in september 2016 in gebruik genomen.  De 53 bewoners van het vroegere verouderde en intussen afgebroken gebouwencomplex zijn verhuisd naar de nieuwe faciliteiten waar we thans 65 bewoners huisvesten.  Drie woongelegenheden fungeren als kortverblijf.

Nu de bouwgrond volledig beschikbaar is, is ook fase 2 van het bouwproject aangevat. Er worden in deze fase nog 27 assistentiewoningen, 24 woongelegenheden, een cafetaria en administratieve ruimtes gebouwd. 

 

Bouwtechnisch vormen alle vleugels één doorlopend geheel.