Opbrengst

 

Als U als eigenaar de AW niet zelf bewoont, dan stelt U deze ter beschikking van de beheersinstantie.  Die kan met een derde een huisvestingsovereenkomst afsluiten voor het woongenot van de AW.  De beheersinstantie zal daarvoor een genotsvergoeding van 23€/dag vragen.  De opbrengst uit al deze genotsvergoedingen wordt gesolidariseerd.  Concreet wil dit zeggen dat de inkomsten solidair verdeeld worden over al de eigenaars die hun AW ter beschikking hebben gesteld. 
Bij wijze van voorbeeld: indien 10 eigenaren hun AW ter beschikking stellen en 8 van die 10 AW bewoond worden door een derde, dan zal ieder van de 10 eigenaren die de AW ter beschikking heeft gesteld een solidair deel van de inkomsten uit de ontvangen genotsvergoedingen van de 8 AW ontvangen.  In een maand van 30 dagen, betekent dit: (8 X 30 X 23€)/10 = 552€ per eigenaar (en dus niet 690€).  

 

Als U als eigenaar de AW wél zelf bewoont, dan ontvangt U uiteraard geen inkomsten uit de gesolidariseerde dagvergoedingen.  U moet vanzelfsprekend ook geen genotsvergoeding betalen.  Wél zal U moeten betalen voor de basisdiensten, onderhoud en energie gemeenschappelijke delen, kosten syndicus en brandpolis. Verder zal ook gewerkt worden met een maandelijks voorschot op elektriciteit, gas, water van de private kavels (op basis van het aantal bewoners) (zie ook Kosten na de aankoop).