Rechten en plichten als eigenaar(-bewoner)

 

 • Door uw aankoop wordt U eigenaar van een individueel genummerde AW.  Deze kan uzelf gaan bewonen, ter beschikking stellen aan het WZC (als beheersinstantie), overdragen aan erfgenamen of verkopen aan derden. 
 • Als U als eigenaar de AW niet zelf bewoont, dan stelt U deze dus ter beschikking van de beheersinstantie (U ondertekent daarvoor bij de aankoop een overeenkomst van terbeschikkingstelling).  De beheersinstantie kan met een derde een huisvestingsovereenkomst afsluiten voor het woongenot van uw AW.
 • Als U als eigenaar de AW niet zelf bewoont en op een gegeven ogenblik beslist om dat wel te doen, dan moet U rekening houden met volgende elementen:
  • Indien uw AW op dat ogenblik vrij is, dan kan U deze zonder enig voorbehoud betrekken. U dient de beheersinstantie wel onmiddellijk te verwittigen zodat de nodige administratieve schikkingen kunnen genomen worden.  
   U betaalt geen genotsvergoeding. Wél zal U moeten betalen voor de basisdiensten, onderhoud en energie gemeenschappelijke delen, kosten syndicus en brandpolis. Verder zal ook gewerkt worden met een maandelijks voorschot op elektriciteit, gas, water van de private kavels (op basis van het aantal bewoners) (zie ook Kosten na de aankoop).
  • Indien uw AW op dat ogenblik niet vrij is: de bewoner van uw AW kan niet zomaar opgezegd worden.  De beheersinstantie zal U – indien vrij – een andere AW aanbieden.  U betaalt geen genotsvergoeding. Wél zal U moeten betalen voor de basisdiensten, onderhoud en energie gemeenschappelijke delen, kosten syndicus en brandpolis. Verder zal ook gewerkt worden met een maandelijks voorschot op elektriciteit, gas, water van de private kavels (op basis van het aantal bewoners) (zie ook Kosten na de aankoop).
   Indien er op dat ogenblik geen enkele AW vrij is, zal nagegaan worden of U tijdelijk een oplossing kan aangeboden worden in het WZC. 
 • Een eigenaar van een AW zit in een zorgcontinuüm: als hij dan naar een kamer wil in het WZC, dan wordt daar prioritair ruimte voor gemaakt.