Aankoopprocedure/notaris

 • Indien U een AW wil aankopen, dan maakt U eerst een afspraak met de gemandateerde verantwoordelijke voor de verkoop:
  Erik Vanleeuwerik.vanleeuw@annuntiaten.be016 39 91 04.
 • Tijdens deze afspraak wijst U een specifieke AW aan op plan.  Vanaf dat ogenblik ligt uw keuze vast en zal de door U aangewezen AW gegarandeerd aan U worden verkocht. 
 • De gemandateerde verantwoordelijke voor de verkoop zal uw keuze doorgeven aan de notaris die de afwikkeling van uw aankoop vanaf dat moment overneemt.  Bij de notaris zal U in een aantal stappen volgende documenten moeten ondertekenen:
  • Onderhandse verkoopovereenkomst (ook wel compromis of voorlopige verkoopovereenkomst genoemd): vanaf het ogenblik van de ondertekening is de koop tussen de verkoper en de koper definitief bindend gesloten.  Dit document is de basis voor de later te ondertekenen notariële (authentieke) akte.
   Opmerking: Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en van de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Immers, binnen deze termijn dienen de registratierechten te worden betaald. Mocht tijdens deze periode één van de partijen overlijden, dan gaan de rechten en plichten aangegaan bij de onderhandse verkoopovereenkomst automatisch over op de erfgenamen.
  • Notariële akte (ook basisakte genoemd)
  • Aankoopakte voor uw specifieke AW
  • Overeenkomst terbeschikkingstelling: meer uitleg kan U vinden bij de rubriek ‘Opbrengst’.
  • Overeenkomst voor het genotsrecht, de zorg en de dienstverlening (ook beheersovereenkomst of huisvestingsovereenkomst genoemd).
  • Interne afsprakennota