Onze woonvisie

 

Het project van de vzw Woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee wil aan zijn bewoners een warme, kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg- en woonomgeving aanbieden. Dit in een moderne en eigentijdse nieuwbouw, ingebed in de historische en actieve site van het Heilig Hartinstituut te Heverlee.


Anders dan in vele andere projecten wordt bewust gekozen voor een integraal concept van continuïteit in de zorg en streven we naar de verdere uitbouw van een echte 'zorghub' waar zorgvragers en -gevers, maar ook alle mogelijke andere stakeholders meebouwen aan een 'zorgzame samenleving'.  

 

In de voorbouw werden 27 assistentiewoningen (AW) opgetrokken, met de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. Daarachter bevindt zich ons WZC met 96 woongelegenheden (waarvan 65 woongelegenheden met klassiek erkende bedden en 31 met een flexibelere invulling).  De AW en het WZC zijn architecturaal met mekaar verbonden waardoor een flexibele en continue zorg op maat van ieders behoefte letterlijk kan worden gegarandeerd.      

 

Continuïteit van zorg betekent zeer concreet dat bij ons allerhande woonvormen, gaande van volledig zelfstandig wonen in een assistentiewoning tot het wonen in een comfortabele kamer in het conventionele ‘rusthuis’ (en al wat daar tussen ligt) mogelijk zijn. 

Persoonsgerichte zorg betekent dat men als bewoner van een AW, afhankelijk van de individuele noden en wensen,  een beroep kan doen op oproepdiensten, maaltijden, huishoudelijke hulp, gemeenschappelijke activiteiten.  En uiteraard worden met een ‘Hart voor zorg’ ook de diverse gezondheidsdiensten uitgeoefend: verpleging, ziekenoppas, geneeskundige hulp, farmaceutische faciliteiten…

 

Uniek is ook de locatie. Het WZC heeft bewust gekozen voor een vestiging op een groene campus vol jeugdige activiteit. Op onze campus kan men terecht voor onderwijs en opleiding, waarbij het hele gamma van kleuteronderwijs tot en met de opleiding tot bachelor vertegenwoordigd is.  Daarnaast vindt men er ook een kinderdagverblijf en een boerderij.

Het WZC is gebouwd schuin tegenover de hoofdingang aan de Naamsesteenweg, op wandelafstand van een bushalte. Het treinstation van Heverlee ligt op 300 meter van het WZC. De afstand tot het centrum van de stad is ongeveer 2,5km.

 

Uniek aan ons project is tot slot ook dat, naast vriendelijke en professionele zorgverlening, expliciet ‘ruimte’ wordt voorzien, zowel letterlijk als figuurlijk, voor religie en zingeving.  Voor liturgische vieringen en voor persoonlijke en gemeenschappelijke gebedsmomenten kan men bij ons terecht in een moderne en stijlvolle gebedsruimte.  

 

De nieuwbouw met in totaal 96 woongelegenheden en 27 assistentiewoningen wordt gerealiseerd in 2 fasen.

Fase 1 van de nieuwbouw is reeds afgewerkt.  Deze eerste drie nieuwe vleugels bevatten 72 woongelegenheden (kamers) en zijn in september 2016 in gebruik genomen.  De 53 bewoners van het vroegere verouderde en intussen afgebroken gebouwencomplex zijn verhuisd naar de nieuwe faciliteiten waar we thans 65 bewoners huisvesten.  Drie woongelegenheden fungeren als kortverblijf.

 

Fase 2 van het bouwproject is momenteel nog volop aan de gang.  Er worden in deze fase nog 27 assistentiewoningen, 24 woongelegenheden, een cafetaria en administratieve ruimtes gebouwd.  De voorlopige contractuele opleverdatum is vastgelegd op 24/05/2018.