Aankoopprijzen

 

Op basis van de gemiddelde oppervlakte van de AW zijn er twee types :

  • Type 1: een AW met een bruto gemiddelde oppervlakte van 77m².
  • Type 2: een AW met een bruto gemiddelde oppervlakte van 68m².

Opmerking: de netto-oppervlakten kunnen afwijken van de gemiddelde oppervlakten.  Deze kan U bij de keuze van een AW per flat op plan bekijken.

 

Voor een AW met private woonoppervlakte, grondwaarde inbegrepen, wordt gerekend met een aankoopprijs (op basis van de bouwindex op 31.12.2016) van:     

  • € 315.000 voor een AW van het type 1
  • € 285.000€ voor een AW van het type 2

U koopt met een verlaagd BTW-tarief, maar hieraan zijn volgende voorwaarden gekoppeld:

  • De AW moet erkend worden.  De 27 assistentiewoningen in dit project zijn nu reeds vergund.
  • Als individuele koper moet U de AW ter beschikking stellen van de beheersinstantie (meer uitleg over de terbeschikkingstelling kan U vinden bij de rubriek ‘Opbrengst’).
  • Tenminste gedurende 15 jaar moet de bestemming als AW bewaard blijven. 

Voor een AW die ter beschikking wordt gesteld, is (op dit ogenblik) geen onroerende voorheffing verschuldigd.